Norge
Inspirasjon

Spar energi

Spar energi

Se hvordan du kan spare energi i boligen din …

Villa og rekkehus

I og med oljekrisen på 70-tallet ble det vanlig å installere elektrisk oppvarming i hus og leiligheter. Den første generasjonen el-radiatorer hadde en bi-metalltermostat som styrte temperaturen svært uregelmessig med en hysterese på opp til 6 grader. I dag finnes det oljefylte el-radiatorer av en ny generasjon på markedet. Ifølge de undersøkelser LVI har foretatt sammen med eksterne partnere, kan du spare opp til 20 % på strømregningen ved å erstatte gamle radiatorer med nye, moderne el-radiatorer med elektronisk termostat. Nøyaktigheten på en LVI Yali Digital oljefylt el-radiator med elektronisk termostat er bedre enn +/- 0,15 grader. I dagens bygninger med god isolering kan du meget godt bruke elektrisk oppvarming. Dette er fordi energibehovet per kvadratmeter har falt dramatisk de siste tiårene. Direktevirkende elektrisk oppvarming avgir varme direkte til rommet og koples direkte til strømnettet. Takket være dette er installasjonen svært rimelig. El-radiatorer taper heller ingen varme til bakken (nedover), som for eksempel gulvvarme alltid gjør.

De oljefylte radiatorene kan stilles inn på en lavere overflatetemperatur, noe som betyr at luften ikke blir tørr, og at man også slipper at støv sirkulerer. De oljefylte elradiatorene avgir ingen ubehagelig lukt. Ved å senke temperaturen noen grader om natten kan du spare mye energi. Generelt sett kan man si at for hver grad du senker innetemperaturen under 21 grader, sparer du 5 prosent på strømregningen. Moderne radiatorer med elektronisk styring er nettopp slike radiatorer som kan stilles inn for automatisk nattsenking.

Villa og rekkehus

Passivhus

Passivhus

Det er ikke uvanlig at lavenergihus har problemer med kaldras og gulvtrekk. Men riktig bruk av energi gir både lavt energiforbruk og god komfort. Nye observasjoner viser at installasjon av små el-radiatorer kan gi god komfort i passivhus – uten at energiforbruket øker.

Luftvarme fra varmepatronene i konvensjonelle passivhus er ikke tilstrekkelig til å motvirke kaldras fra den nedadrettede luftstrømmen som dannes selv med treglassvinduer. Men konveksjon fra veggmonterte oljefylte el-radiatorer gir med sin oppstrøms varme et ekstra poeng når det gjelder fordelingen av varmen i et rom.

Oljefylte el-radiatorer med lav effekt på 200–300 W fungerer godt som tilleggsoppvarming i passivhus. Mindre varmekilder i form av radiatorer gir en mer jevnt fordelt temperatur både gjennom stråling og ved konveksjon. Radiatorvarmen via konveksjon gir en oppadgående varmestrøm som raskt formidler varmen til alle overflater i rommet.

Passivhus er i realiteten hus som blir luftoppvarmet via varmepatroner, noe som gjør at disse rent byggfysikalsk ikke alltid fungerer som forutsatt. Når el-radiatorene slås på, forbedres gulvtemperaturen. Dessuten vil beboeren sette pris på å kunne endre temperaturen i ulike rom, noe som ikke er mulig med luftvarme.

Fritidshus

De fleste fritidshus oppvarmes med direktevirkende elektrisitet. Eldre elementer som vekselvis er svært varme og kalde, har mest sannsynlig en bi-metalltermostat. Vil du ha jevnere temperatur og muligheten til å spare opp til 20 % på strømregningen, kan disse elementene med fordel skiftes ut med nye, moderne oljefylte el-radiatorer.

Fjernstyr elementene med et styringssystem

Med det nye styringssystemet Touch E3 fra LVI styrer man enkelt Yali-radiatorene Digital, Parada og Ramo. Touch E3 bidrar til å senke oppvarmingskostnadene gjennom enkel styring av varmen i fritidshuset. Det betyr at du kan holde en lavere innetemperatur når du er borte, men samtidig ha perfekt varmekomfort når du kommer tilbake. En annen finesse er at du via styringssystemet Touch E3 kan se energiforbruket for hvert rom eller sone. Med appen CleverTouch kan du heve og senke innetemperaturen direkte fra smarttelefonen.

Oppvarmingen står for om lag 80 til 90 % av husets energiforbruk. Det er flere måter man kan redusere oppvarmingskostnadene i fritidshuset. Den enkleste måten å redusere kostnadene er å etterisolere og tette dører og vinduer.

For å holde fukt og frostskader borte i løpet av vinteren anbefales det at radiatorene holder et nivå på omtrent 10 grader. De fleste av LVIs el-radiatorer har en særskilt frostvaktinnstilling. Ved hjelp av denne holdes temperaturen på rundt 7 grader. Hver grads varme tilsvarer om lag 1000 kWh per grad. En varmepumpe kan også være et nyttig supplement om vinteren.

Fritidshus