Norge
Kvalitet

Logistikk

Logistikk

Pakking

Hver radiator / håndkletørker er beskyttet fra fabrikk med EPS, bølgepapp og innpakning. Lastbæreren (pall) er spesielt utviklet for å beskytte radiator- / håndklestativ under lagring og transport. På emballasjen er en etikett som beskriver hva den inneholder, samt såkalt "glass merke" hvor hver transportør ser at varene skal håndteres med forsiktighet.

Transport

Radiatorer / håndkletørkere bør transporteres i lukkede vogner. Radiator / håndkletørkerpaller eller individuelle radiatorer / håndkletørkere bør sikres slik at de ikke kan bevege seg under transport. Ingen andre varer kan plasseres over radiatorer / håndkletørkere. Skad ikke radiatorernes / håndkletørkenes målfarge ved inn- og utlasting og kaste ikke radiatorer / håndkletørkere, som vist av merkingen på emballasjen.

Lagring

Radiatorer / håndkletørkere bør lagres på et tørt sted, og de må ikke være i kontakt med etsende stoffer. De bør lagres pakket på paller. Radiator- / håndkletørkeremballasjen gjør at de kan stables. Radiatorer / håndkletørkere bør ikke lagres utendørs - ikke engang om de er dekket med plast eller presenning.