Norge
Kvalitet

Miljø

Miljø

Snillere både mot huset og planeten

Direktevirkende elektrisk oppvarming avgir varme direkte til rommet og kobles direkte til strømnettet. Takket være dette er installasjonen svært rimelig. LVIs el-radiatorer fylt med vegetabilsk miljøvennlig olje har en elektronisk termostat som raskt og effektivt skaper en ideell innendørskomfort – en riktig mykvarmer.

LVI arbeider aktivt mot miljøforurensing og har et miljøperspektiv både i produksjonsprosessen og i gjenvinning og resirkulering av avfall og produksjonsrester. Vi verner om miljøet og er derfor opptatt av å utvikle radiatorer som oppfyller de strengeste krav til kvalitet, sikkerhet og miljø. I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om avfall som utgjøres av elektriske eller elektroniske produkter og dekret nr. 2005-829 av 20. juli 2005, er elektriske og elektroniske produkter fra LVI for tiden belagt med en miljøavgift (modeller med stikkontakt). Miljøavgiften er ikke inkludert i prislisten over produkter fra LVI.


FORDELER MED EL-VARME

Nyttiggjør seg gratis varme

Dersom for eksempel solen titter inn eller peisen begynner å varme opp rommet, slås termostaten av til romtemperaturen faller under den valgte innstillingen. LVIs oljefylte el-radiatorer kjøles også raskt ned når det kommer flere folk inn i rommet eller når elektrisk utstyr slås på. En genial måte å utnytte varme fra såkalte gratis varmekilder. På tilsvarende måte varmes de raskt opp hvis utetemperaturen plutselig synker. Du kan selvfølgelig programmere din oljefylte el-radiator via en sentral styringsenhet slik at den tilpasser temperaturen visse tider på døgnet, noe som ytterligere reduserer oppvarmingskostnadene.

Rask reaksjonsevne

Med dagens tette hus har varmebehovet per kvadratmeter sunket betraktelig. Den viktigste faktoren for energisparing er dermed rask reaksjonsevne. LVIs oljefylte elradiatorer med elektronisk termostat reagerer raskt på temperaturendringer, og de har liten termisk masse, noe som gjør dem ideelle til å nyttiggjøre seg gratis varmekilder. Dette er fordel nr. 1 ved elektrisk oppvarming.

Høyere komfort

En oljefylt el-radiator garanterer en konstant behagelig temperatur takket være en unik kombinasjon av konveksjon og strålevarme. Du slipper irriterende trekk, og det blir ingen ”innestengt” eller ”tørr” følelse.

Hensiktsmessig og effektiv kontroll av inneklimaet

LVIs oljefylte el-radiatorer reagerer raskt på temperatursignalet fra den elektroniske termostaten og fordeler varmen raskt, stille og jevnt. I løpet av noen minutter har romtemperaturen nådd et konstant nivå overalt, fra gulv til tak.

Klar for fornybare energikilder

Siden radiatorene er elektriske, kan de drives av grønne energikilder, f.eks. solenergi, vindkraft og geotermisk energi.

Resirkulerbare

LVIs radiatorer er miljøvennlige på mange måter. De er utformet slik at komponentene kan separeres ved slutten av enhetens levetid og er laget av resirkulerbare råmaterialer.

Mykvarme med vegetabilsk olje

LVIs oljefylte el-radiatorer er fylt med miljøvennlig vegetabilsk olje og avgir en myk, behagelig varme. De kaster ikke bort energi på overoppheting, og de taper ingen varme til bakken. Den oljefylte radiatoren holder en lavere overflatetemperatur, noe som reduserer risikoen for brannskader, og det forekommer ingen tørr luft eller sirkulerende støv. De oljefylte el-radiatorene avgir ingen ubehagelig lukt. Et komfortabelt og energieffektivt valg for sluttkunden.