Norge
Kvalitet

Produktkvalitet

Produktkvalitet

MED OVER 80 ÅRS ERFARING VET VI Å UTNYTTE EKSPERTISEN VÅR

Ovner er utsatt for press. Men gjennom omfattende tester på alle produkter i produksjonsfasen sørger vi for at våre ovner aldri lar seg knekke. Så snart de har blitt maskinsveiset, blir de visuelt inspisert før de gjennomgår trykk- og lekkasjetester. Mens de er nedsenket i vann, blir de utsatt for trykk som er langt høyere enn de relevante europeiske og internasjonale kravene

Vi er stolte over å ha blitt tildelt ISO 9001- og 14001-sertifisering. I tillegg er alle produktene våre CE-merket. Men dette er jo den type kvalitetsgaranti du ville forvente av et selskap med over åtti års fartstid som en av bransjelederne.

Bedriftspolitikk

  • Kundetilfredshet
  • Motivert og serviceinnstilt personale
  • Lønnsomhet
  • Miljøinnstilt virksomhet

Alle som arbeider i vårt firma er ansvarlig for kvaliteten på sitt arbeid, og toppledelsen er ansvarlig for å sikre at de riktige ressursene er tilgjengelig for å realisere best mulig arbeid.

CE-merking

Alle LVI radiatorer er CE-merket.

Euronorm 442

EN 442-standarden består av 3 ulike hovedområder:

  • Tekniske krav og spesifikasjoner
  • Test- og målemetoder
  • Vurdering av samsvar med kravene

EN 442-standarden benyttes som kriterium for internasjonal typegodkjenning. Typegodkjenning og kontinuerlig produktutvikling sikrer at kriteriene blir oppfylt. Alle LVIs produkter oppfyller kravene i EN 442.